ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ស្លុតចិត្ត! ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយ៉ុ ១៥ ឆ្នាំ សម្រេចចិត្ត ប ញ្ច ប់ ជី វិ តខ្លួនឯង ដោយសារតែ…

376

ប្រទេសថៃ: ក្មេងប្រុស អាយុ 15 ឆ្នាំ ស្ត្រេសយ៉ាងខ្លាំងជាមួយការរៀនអនឡាយ បានឆាតទៅពិភាក្សាជាមួយបងស្រី,មិត្តភក្តិ ប្រាប់ថាស្ត្រេសណាស់មានកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់អោយធ្វើច្រើន មួយថ្ងៃៗនៅតែមុខទូរស័ព្ទត្រូវធ្វើកិច្ចការសាលា តែត្រូវម៉ែរអ៊ូថា ខ្លួនលេងតែហ្គេម បន្ទាប់មកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះតូចចិត្តក៏សម្រេចចិត្តចង.ក.សម្លា.ប់ខ្លួនក្នុងឈុតអ្នកសិក្សា ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះកើតឡើងពិតនៅក្នុងប្រទេសថៃ ៕ ហើយវាជារឿងដែលមិនគួរអោយកើតមានឡើង សម្រាប់ក្មេងសិស្សសាលាម្នាក់ដែលមានស.ម្ពា.ធផ្លួវចិត្តខ្លាំងក្នុងការរៀនតាមអនឡាញ មានកិច្ចការច្រើនដែលគ្រូដែលអោយ ៕

ប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកមិនយល់ ចិត្តបែរជានិយាយថាខ្លួនមិនខំរឿនគិតតែពីលេងហ្គេម បានធ្វើអោយក្មេងប្រុសម្នាក់់នេះដាច់ចិត្តធ្វើរឿងខុស.ប.ញ្ច.ប់.ជី.វិតត្រឹមវ័យទើបតែ១៥ឆ្នាំប៉ុន្នោះ ៕

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងៗត្រូវការការយកចិត្តទុក្ខដាក់ពី ក្រុមគ្រួសារនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ៕ ពេលខ្លះក្មេងអាចទទួលរងស.ម្ពា.ធខ្លាំងពីមនុស្សជុំវិញដែលមិនបានអើពើចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើង ៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយការធ្វេសប្រហែសពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមិនរើសយកការណែនាំតែបែរជា រើសយកការស្ដីបន្ទោសធ្វើអោយក្មេងបាត់បង់ជំហរ គ្មានអារម្មណ៍ការពារទើបបណ្ដាលឲ្យមានរឿងកើតឡើងបែបនេះ ៕

អាណាព្យាបាល & លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏គួរយកចិត្តទុកដាក់ប្រការនេះផង រឿងរៀនអនឡាយនេះមានក្មេងៗច្រើនកំពុងស្ក្រេស តែសូមប្អូនៗកុំគិតខ្លី តស៊ូព្យាយាម​ ៕ ប្រភព : Mahakhmer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
error: Content is protected !!