ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

គ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនៗ! លោកតាម្នាក់ ត្រឹមជាអ្នកប៉ះកង់ តែគាត់អាចអោយកូនៗ ៩នាក់ បានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ ហើយម្នាក់ៗសុទ្ធតែ

282

ភាពតស៊ូរបស់ឪពុកម្តាយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារ ទោះ ពិ បា ក ប៉ុនណា នឿ យ ហ ត់យ៉ាងណា ត្រូវរងនូវការ ឈឺ ចា ប់ យ៉ាងណា ហើយត្រូវញាំញីដោយ ទុ ក្ខ វេ ទ នា យ៉ាងណា ក៏ព្រោះតែដើម្បីមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងផងនិងជាពិសេសក៏ដើម្បីជំរុញឲ្យកូនៗបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្វីដែល ឪពុកម្តាយគ្រប់ៗរូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានខ្លាំងបំផុតនោះ គឺនៅពេលឃើញកូនៗខិតខំប្រឹងប្រែងតបស្នងកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពួកគាត់ជាមួយលទ្ធផលទទួលបានជោគជ័យពីការសិក្សា នោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយ។

តួយ៉ាងណា ដូចគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Ratana Ke ដែលជាកូនស្រីដ៏ល្អម្នាក់ បានបង្ហោះសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀបរាប់ពីទឹកចិត្តឪពុករបស់ខ្លួន ដែលបានខិតខំតស៊ូធ្វើការរកស៊ីត្រឹមជាជាងប៉ះកង់ រហូតធ្វើឲ្យកូនៗរៀនបានខ្ពស់ៗ ពិសេសគឺរូបនាងដែលមានថ្ងៃនេះថា «ដៃឪពុកខ្ញុំមិនស្អាតដូចគេ តែងប្រលាក់ដោយប្រេងម៉ាស៊ីនជានិច្ចស្បែកឪពុកខ្ញុំមិនសស្អាតទេមុខ និងដៃជើងគាត់សំបូរតែស្លាកស្នាមរបួសចាស់ដែលបន្សល់ពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រោះ ថ្នា ក់ ពីការងារជាងរបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមិនដែលឮគាត់រអ៊ូរថាហត់ លំ បា ក ព្រោះគាត់ជាឪពុកដែលមានកូន៩នាក់ក្នុងបន្ទុក ហើយឲ្យកូនៗបានរៀនខ្ពស់ ខ្ញុំមិនដែលខ្មាសគេទេជាកូនអ្នកប៉ះកង់ទេ វាជាមោទនភាព ដែលឪពុកម្តាយយើងក្រហើយ អាចឲ្យយើងរៀចប់ដុកទ័របានទៀត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ជាមួយរូបភាព និងសារចែករំលែករបស់កូនស្រីខាងលើនេះផងដែរ គេក៏បានឃើញអ្នកជិតខាងម្នាក់ ដែលបានស្គាល់ពីប្រវត្តិគ្រួសារមួយនេះយ៉ាងច្បាស់ បានទម្លាយចេញឲ្យដឹងថា ពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកក្រអីណាស់ណាទេ ពួកគាត់ធ្វើស្រែ ធ្វើចំការ បូកផ្សំលក់ដូរចាប់ហួយ និងការងារជាងកង់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ឈា ម ជ័រអ្នកភូមិ១នេះ សំខាន់ណាស់គឺឲ្យកូនប្រុសស្រីបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ ទោះត្រូវលក់ស្រែ លក់គោ មាន់ ទា និងកេរ្តិ៍ក៏ធ្វើដែរ។ សូមគោរពទឹកចិត្តអ៊ុំពូមីង ដែលបានតស៊ូ ដែលបានប្រកាន់យកជំហដាច់ខាតមួយ ឲ្យកូនៗបានរៀនសូត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនប្រុសស្រី ស្ទើរតែទាំងអស់ជាកូនអ្នកសានគ សុទ្ធសឹងជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូនសិស្សល្អរៀនពូកែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅទូទាំងខត្តកំពង់ធំរាជធានីនិងបានក្លាយជាអ្នកជំនួញជោគជ័យជាបុគ្គលិកតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីថ្នាក់បច្ចេកទេសនិងនយោបាយនៅទូទាំងប្រទេសទៀតផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
error: Content is protected !!