ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

សង្វេគណាស់! មុនពេល តារា Tik Tok ផាន់ណាផាត់ ស្លា.ប់គាត់បានបង្ហោះសារចុងក្រោយ មួយឃ្លាបែបនេះថា…

320

ជាការពិត ជីវិតមនុស្សគឺជារឿងដែលមើលមិនឃើញ និងមិនអាចដឹងមុនថាតើថ្ងៃស្លា.ប់របស់អ្នកកំណត់នៅពេលនោះឡើយ។

យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ លោក ផាន់ណាផាត់ បានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារលោកមានការត.ក់.ស្លុ.ត និងរន្ធ.ត់ចិត្តជាខ្លាំង ដោយហេតុថាលោកបានទទួលម.រ.ណ.ភា.ពភ្លាមៗដោយសារតែ ជំ ងឺ គាំ ង បេះ ដូ ង ដែលការស្លា.ប់.របស់លោកវាហាក់បីដូចជាស្រស់ៗពេក និងមិនសឹងគួរឲ្យជឿតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែប្រការដែលប្រិយមិត្ត និងមហាជនដែលជាអ្នកនិយមគាំទ្រលោកកត់សម្គាល់គឺឃើញថាមុនពេលទទួលម.រ.ណ.ភា.ព លោកផាន់ណាផាត់ បានបង្ហោះសារជាច្រើន ដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេររៀបរាប់ឃ្លាទូន្មានល្អៗយ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លះបង់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែចុងក្រោយសល់ត្រឹមការឈឺចាប់និងអនុសាវរីយល្អៗយើងត្រូវរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនងឯងមនុស្សដែលក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងគ្មានថ្ងៃជោគជ័យទេ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
error: Content is protected !!