ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ក្តៅៗ! ក្រោយផ្ទុះរឿងតោយំនឹកម្ចាស់ ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត​ បានសួរចំៗទៅអាជ្ញាធរដូចនេះថា…(មានវីដេអូ)

204

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាកាលពីថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លំាង ក្រោយល្បីជនជាតិចិន ចិ​ញ្ចឹមតោនោះ ចុងក្រោយតោត្រូវបាន បញ្ចូ នទៅភ្នំតាម៉ៅ ក្រោយមកម្ចាស់ក៌ទៅលេងតោនឹកម្ចាស់ខ្លំាង យំ ធ្វើអោយមហាជនរំជួលចិត្តក្រលេកទៅមើល ហ្វេសប៊ុកលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត គាត់បាន ខំមិនជាច្រើនថា ហេតុអីបានគេ​យករបស់គាត់ បើសត្វនេះគាត់ចិញ្ចឹមយូរម៉េចបានគេយកវាធ្លាប់រស់នៅជាមួយវានឹករលឹកមិនស៊ីវាមិនងាប់ទេអី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

;

Sela Kcc ចាសក្មួយអេីយមិនដឹងថាក្រសួងណាគេយកទៅហ្នឹងហេីយវារស់នៅជាមួយម្ចាស់យូរវាដេកក្នុងផ្ទះដល់យកទៅកណ្ដាល់ព្រៃអញ្ចឹងម្ចាស់វាក៏អារម្មណ៍មិនធម្មតាដែរគាត់ធ្លាប់រស់នៅជាមួយដល់គេមកបំបែកក៏ក្ដុក ក្ដួលក្នុងចិត្តណាស់អ្នកធ្លាប់បែកពីសត្វដែលខ្លួនធ្លាប់ចិញ្ចឹមនោះទេីបដឹង៕

គ្រាន់តែមកប៉ុន្មា នថ្ងៃវានឹកម្ចាស់អត់ស៊ីចំណីហើយអញ្ចឹងមិនស្រួ លយូរៗទៅអត់ស៊ីងាប់បាត់អាណិតណាស់មិនដឹងម៉េចបានគេចិញ្ចឹមយូរហើយគេមកយកនោះ។,ខ្ញុំឆ្ងល់ថាវាទៅប៉ុន្មានថ្ងៃវានឹកម្ចាស់វាមិនស៊ីចំណីអញ្ចឹងវាមិនស៊ីរហូតមិនងាប់សត្វទេអី? ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយូរទេបើវាធ្លាប់រស់នៅជាមួយ ម្ចាស់ដល់បាត់ម្ចាស់យូរៗទៅអាចងាប់ពីព្រោះវានឹករលឹកម្ចាស់វាអាណិតណាស់លោកព្រះអើយ។,យើងរងចាំមើលថាតើតោនេះ យ៉ាងណាទៅដែលអ្នកមកបំ បែ​កពីម្ចាស់គេនោះ។ ម្ចា​ស់វាចិញ្ចឹមតាំងពីតូចវាស្គាល់ម្ចាស់ច្បាស់វាចេះនឹកហេតុអីជាយករបស់គាត់ច្បាប់ស្រុកយើងគេចិញ្ចឹមធំៗគេមកយកក៏អី? ខ្ញុំដឹងជួយប្រាប់ផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
error: Content is protected !!