ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ទឹកជំនន់នៅតែបន្តកើនឡើងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ធ្វើឲ្យក្រុងនិងស្រុកចំនួន៣រងផល ប៉ះ ពា ល់ ខ្លាំងជាងគេ ខណៈប្រទេសថៃ នឹងត្រៀម

49

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឱ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះថា ស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តនៅតែបន្តការកើនឡើង ខណៈក្រុងចំនួន២ និងស្រុកចំនួន១ កំពុង រ ង បញ្ហា ប្រ ឈ ម ខ្លាំងជាងគេ។ ការបន្តកើនឡើងកម្ពស់ទឹកនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយស្ថានភាពបរិមាណទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតែបន្តហូរចាក់មកក្នុងខេត្តខ្លាំង។ លោក សេក សុខុម ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអះអាងប្រាប់ថា ទោះបីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅតែកើនឡើងជាលំដាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែវាមិនបាន ប ង្ក ជា ប ញ្ហា ធ្ង ន់ ធ្ង រ ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋដូចបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេ ដោយហេតុថា បច្ចុប្បន្នខេត្តមានប្រព័ន្ធបង្ហូរ និងជម្លៀសទឹកជាច្រើនកន្លែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សេក សុខុម ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាន និងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានបន្ត ថា ស្ថានភាពកំពស់ទឹកគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា នៅតែបន្តកើនឡើងដដែលនៅតាមបណ្តាក្រុង ស្រុក សង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការកើនឡើងមិនស្រកចុះនេះ គឺបណ្តាលមកពីភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ ហើយលំហូរទឹកជំនន់ពីប្រទេសថៃ នៅតែបន្តហូរចាក់មកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដដែល។ លោក សេក សុខុមបានបន្តថា បញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀវនេះបានបង្កជាផល ប៉ះ ពា ល់ ធ្ង ន់ ធ រ ដល់ក្រុងចំនួន២ និងស្រុកចំនួន១ ក្នុងនោះមាន ក្រុងប៉ោយប៉ែត ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ និងស្រុកមង្គលបុរី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះ បញ្ជាក់ថា ក្រុងប៉ោយប៉ែតមានប្រជាជនចំនួនជាង១ពាន់គ្រួសារ បាន រ ង ផ ល ប៉ះ ពា ល់ និងបាន បំ ផ្លា ញ កសិផលជាង៤ពាន់ហិកតា។ ចំណែកក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹកជំនន់ក៏បានបង្កជាការជន់លិចដល់សង្កាត់ចំនួន៧ និងភូមិចំនួន៣៥ ខណៈកសិផលចំនួន ២ពាន់ហិកតា និងដំឡូងចំនួន១៨ហិកតាបានបំផ្លិចបំផ្លាញ។ ក្នុងនោះ ពលរដ្ឋចំនួន ៩៩៦នាក់ បាន រ ង ផ ល ប៉ះ ពា ល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពមានចំនួន ២៩៨នាក់។ រីឯស្រុកមង្គលបុរីវិញ ទឹកជំនន់ក៏បានបង្កជា កា រ ខូ ត ខា ត ដល់ផ្ទះចំនួន ៦៥៣គ្រួសារ ក្នុងភូមិចំនួន៣០។ នេះបើតាម លោក សេក សុខុមដដែល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថា ស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំនេះមិនបានបង្កជាការជន់លិចខ្លាំងដូចបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេ ដោយសារខេត្តមានប្រព័ន្ធស្តុកទឹក និងបណ្តាញលូបង្ហូរទឹកចុះទៅបឹងទន្លេសាបបានគ្រប់គ្រាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ជាវិធានការវែងឆ្លាយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ គ្រោះ ម ហ ន្ត រា យ កាន់តែខ្លាំងនៅពេលក្រោយ អាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅឈរជើងប្រចាំការនៅតាមតំបន់ដែលងាយ រ ង គ្រោះ និងបានត្រៀមអូរប័រជាច្រើនគ្រឿង ក៏ដូចជាត្រៀមទីទួលសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវវាងក្រុងមួយចំនួនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីនេះ អាជ្ញាធរក៏បានផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ ឱ្យត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដោយសារប្រទេសថៃ នឹងត្រៀមបើកទ្វារទឹកទាំងអស់ ដូច្នេះពលរដ្ឋនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅមានការជន់លិចខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍បឋមពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង គ្រោះ ម ហ ន្ត រា យ កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានឱ្យដឹងថា ស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុង ប ង្ក ផ ល ប៉ះ ពា ល់ ដល់ក្រុង-ស្រុកចំនួន៦ និង៣០ឃុំ-សង្កាត់។ ក្នុងនោះទឹកជំនន់ក៏បាន ប៉ះ ពា ល់ ដ់ប្រជាជនបរមាណ ៦ ៦៨៦ គ្រួសារ និងបានជម្លៀសទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពបានចំនួន ៧៣៦គ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីនេះ កសិផលស្រូវ ប្រមាណជិត១ម៉ឺនហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំប្រមាណ ៣០៩ហិកតាក៏បានជន់លិចផងដែរ។ លើសពីនេះ ជំនន់ទឹកភ្លៀង បានបណ្តាលឲ្យលិចសាលារៀនចំនួន ២៨សាលា វត្តអារាមចំនួន ១០ និងទឹកហូរកាត់ផ្លូវចំនួន ២៩៦កន្លែងដោយមានប្រវែង ៨ ៦៦០៣ ម៉ែត្រ៕


TAG


error: Content is protected !!