ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

សម្តេចតេជោ ឱ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ រំ លោ .ភ ដីព្រៃលិចទឹក នៅតំបន់បឹងទន្លេសាប បើចង់បន្ធូរបន្ថយ ទោ .ស ត្រូវចេញមកសារភាពជាបន្ទាន់

38

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជាបានណែនាំ ឱ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ រំ លោ .ភ ដីព្រៃលិចទឹក នៅតំបន់បឹង ទន្លេសាប បើចង់បន្ធូរបន្ថយ ទោ .ស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវចេញមកសារភាពជាបន្ទាន់ ។ តាម រយៈសារសំឡេងពិសេស កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា សមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវតែ ចា .ប់ ខ្លួនចំពោះអ្នកណាដែលបាន បំ ពា ន ច្បាប់ ជាមួយនឹងបទ បញ្ញត្តិទាំងឡាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលធ្លាប់បានដាក់ចេញនាពេលកន្លង មក ពាក់ព័ន្ធនឹងការ រំ លោ .ភ កាប់បំផ្លាញដីព្រៃលិចទឹកនៅ ជុំវិញបឹងទន្លេងសាប។ សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាឱ្យឯកឧត្តម ឱម យ៉ិនទៀង ដឹក នាំក្រុមការងារចុះស្រាវជ្រាវ តើមន្ដ្រីណាខ្លះ ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីរៀបចំនូវសំណុំ រឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ កា .ត់ ទោ .ស ទាំងអស់ រាជរដ្ឋាភិ បាល ពិតជាមានការនឿយ ហត់ និងគ្មានឱកាសដើម្បីអប់រំទៅលើបញ្ហាដែលអ្នកទាំងនេះធ្វើទៀតទេ។ សូមចងចាំឱ្យច្បាស់ថា យើងពុំមានពេលអប់រំទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្ដែច្បាប់ទើបអាចដោះស្រាយបាន ត្រូវ ចា .ប់ ប ញ្ជូ ន ទៅកាន់តុលាការ ហើយដកហូតដីនោះត្រឡប់ មកវិញ រហូតដល់ រឹ ប អូ ស នូវសម្បត្តិទាំងឡាយ ដែលពួក គេមានបាន ដែលមានចេញមកពីការ ល្មើ .ស ច្បា ប់ នៅក្នុងក្របខណ្ឌ នៃការកាប់ព្រៃលិច ទឹកក្នុងតំបន់ទន្លេសាបនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេជោ ក៏បាន ប ញ្ជាឱ្យ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនី យកម្ម និងសំណង់ ក្រសួង បរិស្ថាន ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវធ្វើសកម្មភាពព្រមៗគ្នា ដើម្បីជៀសវាងរបាយការណ៍ខុសគ្នា។ សម្ដេចតេជោ បានណែនាំដល់អភិបាលខេត្តជុំវិញបឹង ទន្លេសាប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងលើនេះ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុត។ សម្ដេច សង្ឃឹមថា ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ជាតិ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ត្រូវចាត់ វិធានការឱ្យបានឆាប់បំផុត ហើយត្រូវដកត្រឡប់មកវិញទាំងអស់នូវដីណាដែលបានកាប់បំផ្លាញ ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យបង្កបង្កើនផលលើដីទាំងនោះទៀតឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវយកមករក្សាទុក ហើយដាំដើមឈើឡើងវិញ សម្រាប់ទុកត្រីពង។ សម្ដេចតេជោ បានបន្ដថា ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ឱ្យខាងតែបាន ព្រោះថា នាពេលកន្លងមក បានធ្វើការអប់រំចំពោះពួកគេរួចមកហើយ ចំពោះផលវិបាកទាំងនេះ ហេតុអ្វីនៅមានមន្ដ្រីទាំងនេះទៀត?។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចថា បើចង់បន្ធូរបន្ថយ ទោ .ស ត្រូវចេញមកសារភាពដោយខ្លួនឯង។ សំឡេង « ខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ទៅមន្ដ្រីទាំងឡាយ ដែលបានអនុវត្ត ខុ ស បើសិនជាចង់បន្ធូរបន្ថយ ទោ .ស ក៏ត្រូវចេញមកសារភាពជាបន្ទាន់ បើមិនចេញសារភាពជាបន្ទាន់ទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសូមឱ្យចេញទៅអនុវត្តចាត់ វិធានការដោយម៉ឺងម៉ាត់បំផុត គឺការ ចា .ប់ ខ្លួនតែម្ដង សម្រាប់ដាក់ ទោ .ស តាមច្បាប់ ហើយឈានទៅ រឹ ប អូ .ស មិនត្រឹមតែដីធ្លី នៅហ្នឹងកន្លែងទេ ទ្រព្យ សម្បត្តិពួកគេមាន ដែលបានមកអំពីដីធ្លី ដែលពួកគេ បំ ផ្លា ញ នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវធ្វើការដកហូត ដូច្នេះហើយ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ត្រូវចេញធ្វើ សកម្មភាព ដើម្បីស្រាវជ្រាវ ដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាផ្សេងទៀត »។ សម្ដេចតេជោ បានប្រកាសមិន អ ត់ ឱ ន បានឡើយ ស្របពេលរាជរដ្ឋាភិបាល កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បែរជាមានមន្ដ្រីមួយចំនួន ធ្វើសកម្មភាពដោយ គ្មា ន ការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះច្បាប់ប្រទេសជាតិ។ សម្ដេច ថា «ពួកគេ ដេ .ក គុ .ក ប្រសើរជាងធ្វើមន្ដ្រី» ហើយកុំនិយាយថា «ធ្វើការងារជូនរដ្ឋ និងគណបក្សយូរហើយ មិនយោគយល់»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេច ឆ្លើយវិញថា «គ្មានការយោគយល់ណាមួយ ចំពោះអំពើ ល្មើ .ស ច្បា .ប់ ឡើយ»។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែលបាន ប៉ះ ពា ល់ តំបន់ការពារព្រៃលិចទឹក ក្នុងតំបន់ទន្លេសាប ត្រូវចាកចេញភ្លាមៗ ជៀសវាងការ ចា. ប់ ខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្ដែមន្ដ្រីថ្នាក់ស្រុក ថ្នាក់ខេត្ត មិន រួ ច ខ្លួ ន ឡើយ ត្រូវចេញមកសារភាព ហើយប្រគល់ដីធ្លីជូនរដ្ឋវិញ។ សូមបញ្ជាក់ថា បទបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ ទូច បានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបឹងទន្លេសាប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលរកឃើញអំពីបញ្ហា កា ប់ ឈើ និងទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹកយ៉ាង អ នា ធិបតេយ្យ គួរឱ្យ ព្រួ យ បា រ ម្ភ ជាពិសេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលត្រូវមានការដោះស្រាយ និងចាត់វិធានការជា ប ន្ទា ន់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


error: Content is protected !!