ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជា-ថៃ នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ

58

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ធ្នូនេះបានអះអាងថា ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត និងច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងជាប់ជាមួយខេត្តស្រះកែវ នឹងគ្រោងបើកដំណើរការឡើងវិញនាចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់បែបនេះ ក្រោយភាគីទាំងពីរ កម្ពុជា-ថៃបានពិនិត្យឃើញថា អត្រាការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩នៅក្នុងខេត្តនៅតាមច្រកព្រំដែនមានសភាពធូរស្រាលជាងមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ងោ ម៉េង ជ្រួន អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថា ក្នុងអំឡុងពេលបើកច្រកព្រំដែន ភាគីទាំងពីរនឹងពង្រឹងនូវវិធានការសុខាភិបាលឱ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ងោ ម៉េងជ្រួន អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ធ្នូនេះបានបញ្ជាក់ថា ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជាប់និងច្រកព្រំដែនខេត្តស្រះកែវ ប្រទេសថៃ ដែលជាច្រកព្រំដែនធំ និងសំខាន់សម្រាប់ដោះដូរទំនិញនោះ នឹងត្រៀមបើកដំណើរការឡើងវិញនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបើកនេះ ក្រោយពិនិត្យឃើញថា ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅតាមតំបន់ច្រកព្រំដែនមានសភាពធូរស្រាល។ ក្នុងនោះ លោក ងោ ម៉េងជ្រួនបន្តថា ក្រៅតែពីច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងដែលជាប់នឹងខេត្តស្រះកែវ ក៏នឹងគ្រោងបើកឡើងវិញនៅពេលតែមួយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់បែបនេះពីអភិបាលរងខេត្តខេត្តបន្ទាយជ័យធ្វើឡើងក្រោយ អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវ កាលពីថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីពិនិត្យ ស្វែងរកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ភាគីកម្ពុជាក៏បានដាក់លិខិតផ្លូវការឱ្យភាគីថៃដើម្បីពិនិត្យ ជំរុញលទ្ធភាពឱ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវបើកច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ខណៈច្រកព្រំដែនរបស់កម្ពុជាមិនមានការបិទអ្វីនោះទេ ពោលគឺបើកជាធម្មតា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម លោក ងោ ម៉េងជ្រួន នៅពេលច្រកព្រំដែនបើកដំណើរការឡើងវិញ នោះការដោះដូរទំនិញ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការចេញចូលរបស់ពលរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពងាយស្រួល ជាពិសេសមិនប្រឈមការឆ្លងដែន ខុ ស ច្បា ប់ ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលដែលវិធានការសុខាភិបាលនឹងត្រូវរឹតបន្តឹង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគកូវីដ១៩៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ធ្នូនេះបានអះអាងថា ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត និងច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងជាប់ជាមួយខេត្តស្រះកែវ នឹងគ្រោងបើកដំណើរការឡើងវិញនាចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់បែបនេះ ក្រោយភាគីទាំងពីរ កម្ពុជា-ថៃបានពិនិត្យឃើញថា អត្រាការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩នៅក្នុងខេត្តនៅតាមច្រកព្រំដែនមានសភាពធូរស្រាលជាងមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ងោ ម៉េង ជ្រួន អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថា ក្នុងអំឡុងពេលបើកច្រកព្រំដែន ភាគីទាំងពីរនឹងពង្រឹងនូវវិធានការសុខាភិបាលឱ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ងោ ម៉េងជ្រួន អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ធ្នូនេះបានបញ្ជាក់ថា ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជាប់និងច្រកព្រំដែនខេត្តស្រះកែវ ប្រទេសថៃ ដែលជាច្រកព្រំដែនធំ និងសំខាន់សម្រាប់ដោះដូរទំនិញនោះ នឹងត្រៀមបើកដំណើរការឡើងវិញនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបើកនេះ ក្រោយពិនិត្យឃើញថា ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅតាមតំបន់ច្រកព្រំដែនមានសភាពធូរស្រាល។ ក្នុងនោះ លោក ងោ ម៉េងជ្រួនបន្តថា ក្រៅតែពីច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងដែលជាប់នឹងខេត្តស្រះកែវ ក៏នឹងគ្រោងបើកឡើងវិញនៅពេលតែមួយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់បែបនេះពីអភិបាលរងខេត្តខេត្តបន្ទាយជ័យធ្វើឡើងក្រោយ អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវ កាលពីថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីពិនិត្យ ស្វែងរកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ភាគីកម្ពុជាក៏បានដាក់លិខិតផ្លូវការឱ្យភាគីថៃដើម្បីពិនិត្យ ជំរុញលទ្ធភាពឱ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវបើកច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ខណៈច្រកព្រំដែនរបស់កម្ពុជាមិនមានការបិទអ្វីនោះទេ ពោលគឺបើកជាធម្មតា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម លោក ងោ ម៉េងជ្រួន នៅពេលច្រកព្រំដែនបើកដំណើរការឡើងវិញ នោះការដោះដូរទំនិញ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការចេញចូលរបស់ពលរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពងាយស្រួល ជាពិសេសមិនប្រឈមការឆ្លងដែន ខុ ស ច្បា ប់ ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលដែលវិធានការសុខាភិបាលនឹងត្រូវរឹតបន្តឹង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគកូវីដ១៩៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ធ្នូនេះបានអះអាងថា ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត និងច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងជាប់ជាមួយខេត្តស្រះកែវ នឹងគ្រោងបើកដំណើរការឡើងវិញនាចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់បែបនេះ ក្រោយភាគីទាំងពីរ កម្ពុជា-ថៃបានពិនិត្យឃើញថា អត្រាការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩នៅក្នុងខេត្តនៅតាមច្រកព្រំដែនមានសភាពធូរស្រាលជាងមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ងោ ម៉េង ជ្រួន អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថា ក្នុងអំឡុងពេលបើកច្រកព្រំដែន ភាគីទាំងពីរនឹងពង្រឹងនូវវិធានការសុខាភិបាលឱ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ងោ ម៉េងជ្រួន អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ធ្នូនេះបានបញ្ជាក់ថា ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជាប់និងច្រកព្រំដែនខេត្តស្រះកែវ ប្រទេសថៃ ដែលជាច្រកព្រំដែនធំ និងសំខាន់សម្រាប់ដោះដូរទំនិញនោះ នឹងត្រៀមបើកដំណើរការឡើងវិញនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបើកនេះ ក្រោយពិនិត្យឃើញថា ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅតាមតំបន់ច្រកព្រំដែនមានសភាពធូរស្រាល។ ក្នុងនោះ លោក ងោ ម៉េងជ្រួនបន្តថា ក្រៅតែពីច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ច្រកព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងដែលជាប់នឹងខេត្តស្រះកែវ ក៏នឹងគ្រោងបើកឡើងវិញនៅពេលតែមួយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់បែបនេះពីអភិបាលរងខេត្តខេត្តបន្ទាយជ័យធ្វើឡើងក្រោយ អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវ កាលពីថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីពិនិត្យ ស្វែងរកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ភាគីកម្ពុជាក៏បានដាក់លិខិតផ្លូវការឱ្យភាគីថៃដើម្បីពិនិត្យ ជំរុញលទ្ធភាពឱ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវបើកច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ខណៈច្រកព្រំដែនរបស់កម្ពុជាមិនមានការបិទអ្វីនោះទេ ពោលគឺបើកជាធម្មតា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម លោក ងោ ម៉េងជ្រួន នៅពេលច្រកព្រំដែនបើកដំណើរការឡើងវិញ នោះការដោះដូរទំនិញ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការចេញចូលរបស់ពលរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពងាយស្រួល ជាពិសេសមិនប្រឈមការឆ្លងដែន ខុ ស ច្បា ប់ ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលដែលវិធានការសុខាភិបាលនឹងត្រូវរឹតបន្តឹង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគកូវីដ១៩៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


error: Content is protected !!