ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

ហួសចិត្ត! បុរស រោគចិត្តម្នាក់ រ៉ូតខោបញ្ចេញកេរ្តិ៍ដាក់នារី ប៉ះចំអ្នកហ៊ានដែរអត់រត់ លើកទូរស័ព្ទថតបង្ហោះតែម្តង….(មានវីដេអូ)

762

តាមរយៈគណនេយ្យហ្វេសបុកនារីម្នាឈ្មោះ Dy Sovan Chan Vimean បានថតបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាព ជនរោគចិត្តមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ ដែលបានធ្វើសកម្មភាពពុំសមរម្យ ដោយពេលឃើញស្រីបានរ៉ូតខោបង្ហាញ ប្រ ដា ប់ ភេទ ដាក់ ពុំមានកេរ្តិ៍ខ្មាសបន្តិចឡើយ ប៉ុន្តែប៉ះចំអ្នកហ៊ានមិនបានរត់ចេញនោះទេ ថែមទាំងលើកទូរស័ព្ទថតទុកជាការព្រមាន ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
យីអារោគចិត្តនេះធ្លាក់រោ គចិត្តជាមួយស្រីណាអញមិនដឹងទេតែភ្លើមករោគចិត្តដាក់អញថតហែងបង្ហោះហ្វេសបុកឲ្យល្បីម៉ងយី អា ចុ .យ ម្រ៉ាយ ស្គាល់អញតិចពេកហើយដឹងហ្អាបង្កើត account បង្ហោះចូល Webside យកលុយចាយឡូវហើយធើរៀងភ្លើៗនឹងបែបថាថាអញនឹងដូចស្រីផ្សេងឃើញចឹងៗរត់ហើយមើលទៅម៉ាថោក ចេះរត់ដែរនឹងទ្វះរជាប់សោរទេ បើអត់ជាប់សោរដើរចេញទៅចាប់ហែងឲ្យជាប់តេហៅប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍អូ ស ក ហែងទៅអប់រំចេញម៉ងកុំឲ្យដើររោ គចិ ត្តពេញទឹកទេញដីចឹងជួលកាសែតចុះហែងឲ្យល្បីទៀតកុំជោរជាមួយអញ។
error: Content is protected !!