ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

បែកធ្លាយខ្ទេច! ឧត្តមសេនីយ៍ឯក វ៉ា វិចិត្រា ប្រធាននាយកដ្ឋានភស្តុភានិងហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុយកនំាគ្នាកន្លែងធ្វើការកាប់ឆ្កែផឹកស៊ី ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនគរបាលជាតិ

29

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញៈ ប្រធានអង្គភាពដែលទើបទទួលបានការតែងតាំង និងមន្ត្រីក្រោមឪវាទមួយចំនួនបានប ង្ក ប ញ្ហា ឲ្យប៉ះ ពា ល់ ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងកិត្យានុភាពរបស់នគរបាលជាតិ បាននាំគ្នាប្រមូលផ្តុំប ក្ខ ពួ ក ផឹ ក ស៊ី ច្រៀងរាំបង្កសំឡេងរំខានក្នុងអង្គភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវបឋមពី នាយ និងមន្ត្រីនគរបាលទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។ បើតាមរបាយការណ៍ក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័ស អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ដែលឧត្តមសេនីយ៍ ឈាង ភារិទ្ធ រាយការណ៍ជូន លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពច្បាស់ការណ៍មួយបានបញ្ជាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ថា កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ San Bora ដែលបានខំមិន (Comments) រាយការណ៍ក្នុងគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់ ប្រធានអង្គភាព ដែលទើបទទួលបានការតែងតាំង និងមន្ត្រីក្រោមឪវាទមួយចំនួនដែល ប ង្ក ឱ្យមាន ប ញ្ហា ប៉ះ ពា ល់ ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងកិត្យានុភាពររបស់ នគរបាលជាតិ បាននាំគ្នា ប្រមូលផ្តុំបក្ខពួក ផឹ ក ស៊ី ច្រៀងរាំបង្កសំឡេងរំខានក្នុងអង្គភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវបឋម នាយ និងមន្ត្រីនគរបាលទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពច្បាស់ការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថា នាយនិងមន្ត្រីនគរបាយលទាំងនោះបម្រើការនៅ នាយកដ្ឋានភស្តុភានិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ គឺដឹកនាំដោយ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក វ៉ា វិចិត្រា។ សូមជម្រាបជូនថា Comments របស់ម្ចាស់ហ្វេសបុក San Bora

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម «ខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូន សម្តេចជ្រាបមានវិធានការចំពោះអំពើ ពា រ លា អា វា សែរបស់ផ្កាយ៣ ប្រធានអង្គភាពមួយនៅ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលបបួលមន្ត្រីបើកបរឡានដឹកធំៗផឹកស៊ីក្នុង អង្គភាព ស្រ វឹ ង រៀងរាល់ថ្ងៃគឺចាប់ពី ប្រធានអង្គភាពនេះ មកកាន់ដំណែង ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ មកភ្លាមបានចំណាយលុយរដ្ឋសង់បន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនស្អាតជាងបន្ទប់រដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតអស់ជិត១០ម៉ឺនដុល្លា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះសង់បន្ទប់សម្រាប់ជាកន្លែង ផឹ ក ស៊ី នៅ ក៥ នេះដោយទុកជាបន្ទប់ធ្វើការបំភាន់ភ្នែកមន្ត្រីតាមពិតរៀបចំទុក ផឹ ក ស៊ី ចាក់ចម្រៀងរាំ ឡូ ឡា ដូចក្នុងក្លឹប ហើយប្រមូលមន្ត្រីបើកឡានធំមកធ្វើម្ហូបឲ្យខ្លួននិងបាន ស ម្លា .ប់ សុនខ(ឆ្កែ)ដែលពួកខ្ញុំចិញ្ចឹមជាច្រើនក្បាលធ្វើសាច់ក្លែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីពូកែ ប្រ ព្រឹ ត្ត អំពើ ពា រ លា កិ ប គេងលុយរដ្ឋនេះ នៅមានការ ប្រ មា ថ មន្ត្រីចាស់ៗថា គ្មានសមត្ថភាព គ្មានធនធាន គឺចាប់តាំងពីបុគ្គលនេះកាន់តំណែងបានជាង៣ខែភាព រ ង្គោះ រ ង្គើ រ បា ត់ ប ង់ សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងមិនដែលគិតពីការអភិវឌ្ឍអង្គភាពគិតតែបក្ខពួក ផឹ ក ស៊ី រា ល់ ពេលថ្ងៃត្រង់បបួល ប្រធានការិយាល័យ មួយចំនួនមក ផឹ ក ស៊ី រហូត ស្រ វឹ ង ក្នុងអង្គភាពទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំពើ ពា រ លា នេះសួរមន្ត្រី នៅភស្តុភាព្រែកប្រា នរណាក៍ដឹងដែរ ពិសេសកម្លាំងមន្ត្រីបើកឡាននៅការិយាល័យ ក៥ ហើយគូកនមកផឹកជាមួយភាគច្រើនជាអ្នកមកពីក្រៅ។ ព្រោះមន្ត្រីក្នុង នាយកដ្ឋានមិនពេញចិត្ត នឹងទង្វើបែប ពារ លា នេះទេ។ ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៍ ផឹ ក ស៊ី មិនខ្វល់ពីការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក San Bora បញ្ជាក់ឈ្មោះបក្ខពួក ផឹ ក ស៊ី មានទូរស័ព្ទដែលអាចសាកសួរគឺៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1.ស័កិ្តប្រាំ ម៉ី សំអាត លេខទូរស័ព្ទ ០៩៩ ៨៩៨ ៩០០ ប្រធានការិយាល័យដឹកជញ្ជូន ជាអ្នករៀបចំកន្លែង ផឹ ក ស៊ី , 2.ស័កិ្តប្រាំ មេង សុខា លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៤៩ ៩០០ ប្រធានការិយាល័យឃ្លាំង ដៃគូ ផឹ ក ស៊ី. 3.ស័កិ្តបួនកន្លះ សាយ ថន លេខទូរស័ព្ទ ០៧៨ ៥៥៥ ០០៧ ប្រធានខាងកាន់ប្រេងជាដៃគូ ផឹ ក ស្រ វឹ ង ជាប់ អ្នកមកបើកប្រេងត្រូវខកខានមកបីបួនថ្ងៃទើបបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4.ស័កិ្តប្រាំ ឡេង បុនថេន លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧១៨ ៨១២ ប្រធានការិយាល័យផែនការដៃគូ ផឹ ក ស៊ី 5.លោក ឆាយ ០៩២ ៤៤៩ ៩៩៩ ជាជំនួយការអគ្គត្រូវជាបងរបស់ ប្រធាននាយកដ្ឋាន អ្នកនាំគូកនមក ផឹ ក ស៊ី 6.ស្ត្រី សុធារី ០៩៩ ៦៩៨ ៨៧៧ អ្នក កំ ដ រ និងជាអ្នកទិញម្ហូប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7.លោកស័កិ្ត៤ សុយ មីនា ០៨៩ ១៩៤ ១១៥ ជាចុងភៅធ្វើម្ហូបនិងអ្នកធ្វើ ស ត្វ ឆ្កែ 8.ស័កិ្ត៣ ជិន បុនស្រាង ០១២ ៨៥៥ ២៨១ អ្នកបើកបររថយន្តនិងជាអ្នកបម្រើ 9.ស័កិ្ត រែម វិច្ឋិកា ០៨៩ ៧០០ ០២៧ អ្នកបើបររថយន្ត អ្នកកាន់លុយចំណាយ និងជាអ្នកបម្រើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

10.ស័កិ្ត៣ គុន សុធា ០៩៩ ៧២៩ ៤២៤ អ្នកបើករថយន្ត និងជាអ្នកបម្រើ 11.ស័កិ្ត៣ សុខ មករា ០៩៦ ៨៨៨ ៧៤៥៤ ជាអ្នកបម្រើ 12.ស័កិ្ត៣ មុនី រិទ្ធី ០១៧ ៤៩១ ០០៩ អ្នកបើកបររថយន្ត និងជាអ្នកបម្រើ 13.ស័កិ្ត៣ ណុប មុនីរតនៈ ០១៦ ៥៣៩ ៦៤៦ ជាអ្នកបម្រើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

14.ស័កិ្ត៣ អឹម ឡាយូ ០៧៧ ៧០០ ៨៤២ ជាអ្នកបម្រើ 15.ស័កិ្ត៣ ហ៊ីង បុនពៅ ០១២ ៧៨៦ ៩៨៣ ជាអ្នកបម្រើ 16.ស័កិ្ត៣ ឆូយ ប៊ូថន ០៩៦ ៥៤៦៧ ៩៦៨ ជាអ្នកបម្រើ 17.ស័កិ្ត១ ជា តូរី ០៨៩ ៦០៦ ៩៦៧ ជាអ្នកបម្រើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

18.ស័កិ្ត១ លន់ ភារិទ្ធ ០៨៨ ៥១៧ ១១២១ ជាអ្នកបម្រើ 19.ស័កិ្ត១ ប្រាក់ សាវឿន ០១៨ ៩១៧ ៨៣៦៣ ជាអ្នកបម្រើ និងចុងភៅ 20.ស័កិ្ត១ ផេង ខេមរា ០១១ ៨៩៨ ៨០០ ជាអ្នកបម្រើនិងចុងភៅ 21.ស័កិ្ត ងែត មី ០៩២ ៥៤៦ ៩៥៣ ជាអ្នកបម្រើនិងចុងភៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពខាងលើដដែលបន្តថា ក្រៅពីមន្ត្រីទាំងនេះនៅមានអ្នកមកពីខាងក្រៅជាច្រើននាក់ទៀតឆ្លាស់គ្នាមក ស៊ី ផឹ ក រហូត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធបុគ្គល ប្រធាននាយកដ្ឋាន នេះនៅមានរឿងច្រើនទៀត ទាំងរឿងទិញរថយន្តទំនើបៗតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារមកតម្រៀប ប ង្អួ ត ពួកខ្ញុំដែលរកតែសាំងចាក់ម៉ូតូមកធ្វើការមិនបានផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យសម្តេចមានវិធានការផង។ សូមអរគុណ សម្តេច អរគុណសន្តិភាព។ ចំពោះករណីខាងលើនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក វ៉ា វិចិត្រា គឺមិនអាចសុំការទំនាក់ទំនងបំភ្លឺបាននៅឡើយទេនាគិតត្រឹម ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
error: Content is protected !!