ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

តុលាការសម្រេច តម្កល់ ទោ .ស ជ ន ជា ប់ ចោ ទ ក្នុង ព ន្ធ នា គារ ១០ ឆ្នាំ រឿងកា.ប់ ស្ត្រី ស្នេ ហ៍ ព្រោះ ទា ត់ ព ង.ស្វា ស

37

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ តុលាការកំពូលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បានប្រកាសសាលដីកាសម្រេចតម្កល់ ទោ .ស ជ ន ជាប់ ចោ ទ ឈ្មោះ គុប ផា ភេទប្រុស អាយុ៤៣ឆ្នាំ មុខរបររកស៊ីលក់មាន់ និង ទា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថិតនៅឃុំដូង ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ដាក់ ព ន្ធ .នា គា រ កំណត់១០ឆ្នាំ និងកែប្រែឲ្យសងសំណងរដ្ឋបវេណី ទៅដើមបណ្ដឹង ចាប់ពី៤០០លានរៀល ទៅ៨០០លានរៀលវិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរម្លឹកថា ជ ន ជា ប់ ចោ ទ ត្រូវបាន តុ លា កា រ ថ្នាក់ ក្រោម និងថ្នាក់កណ្តាល កា ត់ ទោ ស ដាក់ ព ន្ធ នា .គារ កំណត់១៤ឆ្នាំ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ក រ ណី «ប៉ុ .ន ប៉ ង មនុស្ស ឃា.ត (កា.ប់ ប្រ ហា .រ ដោយកាំបិតប៉័ងតោ) ទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលជាគូ ស្នេ ហ៍ ប ណ្តា ល ជ ន រ ង គ្រោះ ដា ច់.ក ដៃម្ខាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី ខឹ ង នាងដែលបាន ធា ក់ ចំ ពង.ស្វា ស របស់ខ្លួន ។ ជ នរ ង គ្រោះ មា ន ឈ្មោះ សាន្ត ចិន្តា ភេទស្រី អាយុ២៥ឆ្នាំ មុខរបរកម្មកររោងចក្រ មានទីលំនៅភូមិ-ឃុំជាមួយគ្នានឹង ជ ន ជា ប់ ចោ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរម្លឹកទៀតថា ជ ន ជា ប់ ចោ ទ ឈ្មោះ គុប ផា ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ បើកសវនាការកាលពីថ្ងៃ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ ដោយបាន ផ្ត ន្ទា ទោ .ស ដាក់ ព ន្ធ នា គា រ កំណត់១៤ឆ្នាំ និង បង្គាប់ឱ្យសងថ្លៃ ជំ ងឺ ចិត្តទៅ ជ ន រ ង គ្រោះលើទឹកប្រាក់ប្រមាណ៨០០លានរៀល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីបទ «ប៉ុ .ន ប៉ .ង ឃា ត.ក ម្ម» ប្រព្រឹត្តនៅភូមិព្រះម្លប់ ឃុំកណ្តឹង ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ដែលប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បទ ល្មើ ស តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ២៧ និង១៩៩ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ ផ្ត ន្ទា ទោ .ស រួច ជ ន ជា ប់ ចោ ទ កើត ទុ ក្ខ មិនសុខចិត្ត ក៏បាន ប្តឹ ង ជំ ទា ស់ នឹងសេចក្តីសម្រេចនោះ ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍រាជធានីភ្នំពេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍ បានរក្សាទុកការ ចោ ទ ប្រ កា ន់ នោះដដែល គ្រាន់តែបានបន្ធូរបន្ថយ ទោ ស ពី១៤ឆ្នាំ មកនៅត្រឹម១០ឆ្នាំ និងបញ្ចុះថ្លៃជំងឺចិត្ត ពី៨០០លានរៀល មកនៅត្រឹម៤០០លានរៀលវិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែយ៉ាងនេះក្តី ជ ន ជា ប់ ចោ ទ ឈ្មោះ គុប ផា នៅតែមិនសុខចិត្តនឹងសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ បានបន្ត ប្តឹ ង សារ ទុ ក្ខ ទៅតុលាការកំពូលបន្តថែមទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នោះហើយ ទើបតុលាការកំពូល បានលើកយកសំណុំរឿងនេះ មកបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីឡើងវិញ តែទីបំផុតតុលាកាកំពូលនៅតែតម្កល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ទុកជាបានការដដែល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សរុបមកវិញ អង្គហេតុដែលនាំឲ្យតុលាការ កា ត់ ទោ .ស ដា ក់ ព ន្ធ .នា រ គា រ ទៅលើជនជាប់ចោទពី១៤ឆ្នាំ មកនៅត្រឹម១០ឆ្នាំនេះ គឺ ជ ន ជា ប់ ចោ ទ ឈ្មោះ គុប ផា បានទទួលស្គាល់កំហុស និងសារភាពថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ខ្លួនពិតជាបានកា.ប់ ទៅលើ ជ ន រ ង គ្រោះ ពិតប្រាកដមែន» តែមិនមានបំណង ស ម្លា.ប់ ស្ត្រី ស្នេ ហ៍ នោះទេ ដែលរឿងនេះបានផ្តើមចេញពី ជ ម្លោះ ពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាតិចតួច ដោយ ជ ន រ ង គ្រោះ បានធា ក់ ចំព ង.ស្វា ស បណ្តាលឲ្យរូបគេ ខឹ ង រហូត ទា ញ កាំបិត កា.ប់ ដា ច់ក.ដៃ ជ ន រ ង គ្រោះតែម្តង ៕
error: Content is protected !!