ព័តមានទាន់ហេតុកាណ៏

Category: សុខភាព

គន្លឹះ ភ្ញោ .ច ដល់ទីតាំង ស ម្រើ .ប ទាំងអស់របស់ ខា ង ស្រីកាន់តែ ពុះក ញ្ជ្រោ .ល

...

រឿង ៦យ៉ាងដែល បុ រ ស ចង់ឱ្យអ្នកធ្វើបំផុតពេលកំពុង បឺ .ត មា .ត់ គ្នា

...

៧ ក្បា ច់ ប្រើ ដៃ ជំ នួ យ ធ្វើឱ្យ អ្ន ក ទាំងពីរ សុ ខ ស្រួ ល រាល់យប់

...

របៀប ផ្សំ ថ្នាំ ជំ នួ យ ផ្លូ .វ ភេ .ទ បុ រ .ស ដោយរូបមន្តតែពីរមុខ មានប្រសិទ្ធិភាព ១០០ភាគរយ

...

ទំនាក់ទំនងប្លែកៗ ១០យ៉ាងលើរាងកាយមនុស្ស បើអ្នកដឹងហើយហួសចិត្តម៉ង!

...

ហេតុផល ៨យ៉ាង ដែលបុ រ ស មិ ន ហ៊ា ន យ ក ខ្លួ ន ប្រា ណ ម នុ ស្ស ស្រី

...

មួយជីវិត បុ រ ស មានលទ្ធភាព ប ញ្ចេ ញ ទឹ ក កា .ម ដល់ទៅប៉ុន្មានដង ឬ លីត្រ?

...

៧ កន្លែងលើខ្លួនប្រាណដែលអ្នក ស្អ.ប់ បំផុត តែបែរជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹង

...

ទំាងនេះជាប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការជួយខ្លួនឯងមិនមែនផ្តល់ប្រយោជន៍រហូតនោះទេ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកកាន់តែច្បាស់

...

ទាំងនេះជាមូលហេតុ ធ្វើឱ្យ ខា ង ស្រី គ្មា ន ក្តីសុខពេល រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយអ្នក

...

តើ បុ រ ស ត្រូវបំពេញ ចំ ណ ង់ អ្វីខ្លះឲ្យ នា ង អំឡុងពេលនៅ លើ គ្រែ ?

...

វិធីសាមញ្ញ ១០ យ៉ាង ធ្វើឱ្យមនុស្ស ស្រី ល ង់ ស្រឡាញ់អ្នកដកចិត្តមិនរួច

...

ក្បា.ច់ រួ.ម ភេ.ទ ដែលស្រ្តីឥណ្ឌាចូលចិត្តបំផុត ហើយនាងចង់ឱ្យអ្នកដឹង!

...

អាថ៌កំបាំងស្ត្រី ក្នុងការ រួ.ម មេ ត្រី ដល់ ចំ ណុ.ច កំ ពូ.ល ដែលបុរសពុំសូវដឹង

...

អស្ចារ្យមែន! គន្លឹះពិ សេ ស ជួ យ ឲ្យ ចំ ណ ង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ពុះ ក ញ្ជ្រោ .ល និងស ម រ ភូ មិ លើ គ្រែ កាន់ តែ យូ រ

...

ពាក្យសម្តី ៥ឃ្លាដែល បុ រ ស ចង់ឮចេញពីមាត់អ្នកពេលធ្វើរឿង ក្តៅសា .ច់

...

មនុស្សស្រីមានការ លះ ប ង់ ៧យ៉ាង ក្រោយពេលរៀបការ

...

តើការ លិ .ត ទឹ .ក រំ អិ .ល ចេញពី ទ្វា រ មា .ស របស់ ស្ត្រីមាន គ្រោះ ថ្នា ក់ ដែរទេ ?

...

៥ ស្នៀត ដែល គូ ស្នេ ហ៍ គួរតែសាកល្បងយប់នេះ

...

បើសិនជាដឹងប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយ អ្នកពិតជាចង់ រួ.ម ភេ .ទ ដោយប្រើមាត់ខ្លាំងណាស់ហើយនៅយប់នេះ!!!

...

ចង់ឲ្យខាងស្រីមាន អា រម្ម.ណ៍ ផ្លូ.វ ភេ .ទ យប់នេះ គួរតែឲ្យអំណោយទាំងនេះដល់នា ង

...

ក្រោយ រួ .ម ភេ .ទ ស្រីៗហាមធ្វើរឿងទាំងនេះដាច់ខាត

...

ដឹងអត់!…អា អូ .ន តូ .ច បុរស បះ រឹ ង បំផុតនៅពេលណា?

...

៩កន្លែង! ធ្វើឱ្យ ម នុ ស្ស ស្រី សោ យ សុខខ្លាំងបំផុតមិនអាចបំភ្លេចបាន

...

អនុវត្តប ច្ចេ ក ទេស៥ចំណុច ជួ យឲ្យ អ្ន ក រួ ម ភេ .ទ បានយូរ

...

បុ រសច ង់បានម នុស្សស្រីដែលមានបុគ្គលិកសម្បត្តិ ៥យ៉ាងនេះ

...

ហេតុផល ៨យ៉ាង ដែលបុ រ ស មិនហ៊ាន យកខ្លួ .ន ប្រា .ណ ម នុស្ស ស្រី

...

៥ ក្បា.ច់ ដ៏ ក្តៅ រោ .ល រា .ល របស់ ម នុ.ស្ស ស្រី ធ្វើឲ្យ ប្រុ.ស ៗ បំភ្លេចមិនបាន

...

កេះមិនឡើង អាចសាកធ្វើរឿងទាំងនេះ!

...

ហេតុអ្វីខ្ញុំ ឈឺ ព .ង ស្វា .ស ខ្លាំងម្លេះ?

...

៧ ក្បា ច់ នៅលើសាឡុង ធ្វើឱ្យ គូ ស្នេ ហ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល គ្មានទីបញ្ចប់

...

លិ .ង្គ កោង ឬ វៀច ជារឿងប្រក្រតី ឬ ជាសញ្ញា គួ រ បា រ ម្ភ ចំពោះ សុ ខ ភា ព បុ រ ស?

...

ស្រី ៗ ដឹងអត់? កន្លែងទាំងនេះជួយឱ្យ ប្រុ ស ៗ មានសេចក្តីសុខខ្លាំងបំផុត

...

បើសិនជាដឹងប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយ អ្នកពិតជាច ង់ រួ .ម ភេ .ទ ដោយប្រើ មា .ត់ ខ្លាំ ង ណាស់ហើយនៅយប់នេះ!!!

...

៨ ចំណុចនេះ នា រី គួរ ផ្ដ ល់ ឱ្យ ដៃ គូ ពេល ឡើ ង គ្រែ

...

ដឹងអត់? ម នុ ស្ស ស្រីភាគច្រើនធ្លាប់ ស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម នៅចន្លោះអាយុប៉ុន្មាន?

...

កង្វះការ រួ .ម ភេ .ទ អាចធ្វើឱ្យអ្នកមាន ជំ ងឺ កា ន់ តែ ធ្ង ន់

...

៦ ក្បា ច់ ជួយកម្ចាត់ខ្លាញ់រាងកាយបានពេញមួយយប់!

...

គូស្វាមីភរិយាដែល រួ .ម ភេ .ទ ច្រើនដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺមានសុភមង្គលបំផុត

...

រឿងរ៉ាវធំបំផុត ៣យ៉ាង ដែល បំ ផ្លា ញ ចំ ណ ង់ ត .ណ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ បុ រ ស

...

ក្បាច់ រួ .ម ភេ .ទ ទាំង៧ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្គាល់ឋានសួគ៌ពិត! ទោះកូនគេងជិត

...

៩កន្លែងធ្វើឱ្យ ប្រុ សៗ មាន ស ម្រើ .ប ខ្លាំងបំផុត នៅពេល ម នុ ស្សស្រី ស្ទា .ប អ ង្អែ .ល

...

រួ.ម ភេ .ទ : ពេលព្រឹក ពេលរសៀល និង ពេលយប់ តើពេលណាល្អជាងគេ?

...

អាហារ ៣ ពេល តើពេលមួយណាគួរញ៉ាំច្រើន ហើយពេលណាគួរញ៉ាំតិច?

...

ក្នុងពេល ប្រើ មា ត់ រួ .ម ភេ .ទ តើអាចលេប ទឹ ក រំ អិ .ល ចេញពី ទ្វា រ មា .ស ស្រ្តីបានទេ ?

...

សម្លឹងមើល សុ ដ .ន់ មនុស្ស ស្រី ១ថ្ងៃ ១០នាទីកើនអាយុ ៥ឆ្នាំ

...

៩កន្លែងធ្វើឱ្យ ប្រុ .ស ៗ មាន ស ម្រើ .ប ខ្លាំងបំផុត នៅពេល ម នុ ស្ស ស្រី ស្ទា .ប អ ង្អែ .ល

...

មិនបាន រួ .ម ភេ .ទ ធ្វើឱ្យអ្នក ប្រ ឈ .ម នឹង ប .ញ្ហា ៤យ៉ាង

...

ស៊ែរចែកគ្នាមើលផង! ឱសថព្យាបាលជំងឺគេងមិនលក់ខ្លាំងជាងថ្នាំងងុយគេង ១០០០០ដង

...

ក្បា .ច់ រួ .ម ភេ .ទ ទាំង ៥ ដែលគេពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២នេះ

...

error: Content is protected !!